Popis výrobku

A1

Doska (lamela) z kamennej vlny s orientáciou vlákien prevažne kolmo k povrchu dosky je spojená organickou živicou a v celom objeme hydrofobizovaná. Doska má na lícovej strane dookola skosené hrany o cca 10 mm pod uhlom 45°. Doska má na povrchu jednostranný nástrek, ktorý prekrýva skosenie. Biela farba nástreku neuzatvára celoplošne štruktúru povrchu, výrobok kombinuje prirodzený farebný tón vlákien so svetlou textúrou.

Oblasť použitia

Frézovaná doska FASROCK G je určená pre stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie na vnútorných stropoch, podhľadoch a stenách stavieb. Doska je vyvinutá pre použitie vždy ako celoplošne lepený a prípadne mechanicky prikotvený prvok priedušný pre vodnú páru. Aplikuje sa celoplošným lepením kontaktným lepidlom na báze cementu (určeným pre systémy ETICS s minerálne vláknitými doskami) na dostatočne súdržný, čistý, suchý, vyzretý a pevný podklad, ktorý je bez omietok a náterov, prachu, mastnoty a soľných výkvetov, resp. na neprašné a kvalitné omietky. Podklad je nutné vopred ošetriť hĺbkovou penetráciou v závislosti na jeho skutočnom stave. Dosky je možné mechanicky prikotviť. Povrch dosiek je možné ponechať bez ďalšej následnej povrchovej úpravy. Na čistý a suchý povrch dosiek je možné aplikovať, po odskúšaní, priedušnú vnútornú maľbu alebo fasádnu farbu vrátane príslušnej penetračnej vrstvy nástrekom alebo valčekovaním. Dosky kladené pravidelne vedľa seba na strih alebo na väzbu vytvárajú priestorový efekt jemnej bosáže. Požiarna odolnosť ŽB stropov s izoláciou FASROCK G – REI 240 Použitím izolácie FASROCK G hrúbky min. 50 mm je možné, pri dodržaní systémového riešenia, zvýšiť požiarnu odolnosť vnútorných železobetónových stropov s min. hrúbkou 120 mm a hmotnosťou min. 1 900 kg/m3, až na REI 240. Izolácia FASROCK G je k stropnej konštrukcii lepená celoplošne pomocou systémového lepidla ZK-ECOROCK Normal W.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

Kód výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,037W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %σ1020kPaSTN EN 826
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky σmt15kPaSTN EN 1607
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosťWlp ≤ 3kg.m-2 STN EN 12087
Certifikát 1390-CPR-0322/12/P 
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č.FM 60531 The British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát CZ002280-1

ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

The British Standards Institution (BSI), Londýn

 

Balenie

Lamely FASROCK G sa ukladajú na palety 1200 x 2000 mm po vrstvách. Palety sú opatrené krycou fóliou, na ktorej je uvedený výrobca a základné údaje o výrobku na štítku.

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
50200100057,6
60200100048
70200100038,4
80200100036
90200100031,2
100200100028,8
110200100026,4
120200100024
130200100021,6
140200100019,2
150200100019,2
160200100016,8
170200100016,8
180200100014,4
190200100014,4
200200100014,4

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.