Popis výrobku

Doska (lamela) z kamennej vlny (minerálnej plsti) s orientáciou vlákien prevažne kolmo na povrch dosky, spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Doska Fasrock LL je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch. Doska je vyvinutá pre použitie ako celoplošne lepená alebo celoplošne lepená s doplnkovým mechanickým kotvením pre tenkovrstvové šľachtené omietky zatepľovacieho systému ETICS. Na dosku Fasrock LL je možné aplikovať v rámci ETICS aj ťažké povrchové úpravy (napr. obkladové keramické pásky, obkladačky apod.). Doska je vhodná aj pre izoláciu oblúkových stien, stĺpov, stropov pivníc a garáží. Pokiaľ sa doska aplikuje celoplošným lepením na kvalitný a pevný podklad, ktorý je bez omietok a náterov, u objektov do 20 m výšky nad terénom nie je obvykle v ploche zateplenia nutné použiť mechanické kotvenie. Pri aplikácii dosiek Fasrock LL odporúčame postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

Balenie

Dosky Fasrock LL sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
5020012001,9257,6
6020012001,9248
802012001,4436
10020012000,9628,8
12020012000,9624
14020012000,9619,2
16020012000,9614,4
18020012000,9614,4
20020012000,9614,4
22020012000,969,6
24020012000,969,6

Neštandardné rozmery po dohode s Rockwool Slovensko, s.r.o.

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,041W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky σmt80kPaSTN EN 1607
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 1,274kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Trieda tolerancie hrúbky   T5 STN EN 13162
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0210/09/P

 Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2000 – certifikát č. FM 60531
 The British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. 9000352 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.