Popis výrobku

Tuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou, spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Táto strana, označená nápisom “TOP ROCKWOOL”, sa musí osadiť smerom von od fasády!

Oblasť použitia

Doska Frontrock MAX E je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS) mechanicky kotvených s doplnkovým lepením. Pri aplikácii dosiek Frontrock MAX E odporúčame použiť skrutkovacie kotvy, ale je nutné postupovať v súlade s pokynmi dodávateľa systému. Je tiež možné použiť podkladný tanier v exponovaných miestach ETICS. Na izoláciu ostení v hrúbkach 20 – 60 mm sa použijú dosky Fasrock.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

Balenie

Dosky Frontrock MAX E sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
5060010003,657,6
6060010002,448
8060010001,836
10060010001,828,8
12060010001,821,6
14060010001,219,2
15060010001,219,2
16060010001,214,4
18060010001,214,4
20060010001,214,4
22060010000,612
24060010000,612
25060010000,69,6
28060010000,69,6

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,036W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Faktor difúzneho odporuμ1 STN EN 73 0540
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %σ1020kPaSTN EN 826
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky σmt10kPaSTN EN 1607
Bodové zaťaženie Fmt250NSTN EN 12430
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 1,527kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Trieda tolerancie hrúbky   T5 STN EN 13162
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0168/09/P

1159-CPD-0091/05
 Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha

BauCert Steiermark, Graz
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.