Popis výrobku

Doska z kamennej vlny s orientáciou vlákien prevažne rovnobežne s povrchom dosky, spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Doska FRONTROCK S je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS) mechanicky kotvených s doplnkovým lepením. Je určená na izoláciu ostenia okolo okien. Doska je vyvinutá pre použitie ako lepený a mechanicky prikotvený izolačný a nosný podklad pre tenké šľachtené stierkové výstužné a omietkové vrstvy priedušné pre vodnú paru.

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň     - A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD 0,037 W.m-1.K-1
Rozmerová stabilita za určených teplotných

a vlhkostných podmienok

 DS(70,90) ≤ 1 %
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %  CS(10) 30 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo na dosku  TR 10 kPa
Krátkodobá nasiakavosť  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlhodobá nasiakavosť  WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difúzneho odporu   (µ)  MU  1
 Certifikát

 1390-CPR-0168/09/P
 1390-CPR-0274/10/P
 1390-CPR-0275/10/P 

Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1, ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém strarostlivosti pre životné prostredie  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód výrobku  MW-EN 13162–T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS–WL(P)-MU1
 

BALENIE

Dosky FRONTROCK S sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Balíky sa kladú na nevratných paletách rozmere 2 x 1,2 m. Toto balenie je určené na vonkajšie skladovanie.

Hrúbka (mm) 

 Šírka (mm)

 Dĺžka  (mm)

 m2/balenie

 m2/paleta

 20  600  1000  4,8  134,4
 30  600  1000  4,8  96
 40  600  1000  3,6  71