Popis výrobku

A1

Konštrukčná veľmi tuhá ťažká doska z kamennej vlny s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou je spájaná organickou živicou a v celom objeme hydrofobizovaná. Horná veľmi tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a je na povrchu označená nápisom.

Oblasť použitia

Doska HARDROCK MAX je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Doska je určená pre ukladanie izolačných dosiek v jednej, dvoch alebo viacerých vrstvách a v kombinácii so spádovým systémom ROCKFALL. Dosky je možné použiť do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných. Doska môže byť mechanicky zaťažená prevádzkovým aj úžitkovým zaťažením v rozsahu svojich deklarovaných technických parametrov.

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD 0,040 W.m-1.K-1
Rozmerová stabilita pri určenej teplote  DS(70,-)  ≤ 1 %

Rozměrová stabilita za určených teplotných a vlhkostných podmienok    

 DS(70,90)  ≤ 1 %
Napätie v tlaku pri stlačení 10 % (σ10) - hodnota pre hornú vrstvu dosky

 CS(10)

≥ 90 kPa
Napätie v tlaku pri stlačení 10 % (σ10) - hodnota pre dvojvrstvovú dosku  CS(10)  ≥ 70 kPa
Pevnosť v tahu kolmo na dosku (σmt )  TR  10 kPa
Bodové zaťaženie   (Fp)  PL(5)  800 N
Krátkodobá nasiakavosť  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlhodobá nasiakavosť WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Faktor difúzneho odporu  (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zaťaženia    

 max. 1,171 kN.m-3
Certifikát

1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010); 1390-CPR-0444/16/P            

Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531; č. VNA0005496
Systém strarostlivosti pre životné prostredie  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949; VNA0005496
Norma  STN EN 13162, STN EN 13172
Kód výrobku

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1   

*pre hornú vrstvu platí CS(10)90

Pozn.: hrúbka hornej tuhej vrstvy je do 20 mm 

BALENIE

Veľkoformátové dosky HARDROCK MAX (1 200 x 2 000 mm) sú dodávané v paletovom transportnom balení v polyetylénovej fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
501200200057,6
601200200048
701200200038,4
801200200036
901200200031,2
1001200200028,8
1101200200026,4
1201200200024
1301200200021,6
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8
1801200200014,4
1901200200014,4
2001200200014,4

Informácie uvedené v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom k neustálemu vývoju materiálov môže dochádzať ku zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.