Ploché strechy 

Popis výrobku

Tuhá ťažká doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou, spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná. Horná veľmi tuhá vrstva s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vrchná tuhá vrstva je na povrchu označená nápisom TOP ROCKWOOL.

Oblasť použitia

Doska Monrock MAX E je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie plochých striech pod krytinu (pripevnenie k stavebnej konštrukcii - mechanickým kotvením, lepením horúcim asfaltom alebo studeným asfaltovým lepidlom, polyuretánovým lepidlom alebo zaťažením štrkovým posypom či nepochôdznou dlažbou nad krytinou proti nasávaniu vetra). Doska môže byť mechanicky zaťažená, horná tuhá vrstva tvorí pevný podklad pre podložky kotevných prvkov. Horná tuhá vrstva spĺňa všetky požiadavky na stlačiteľnosť pri 10 % (min. 60 kPa) a bodové zaťaženie (min. 500 N) podľa ETAG 006 – článok 6.4.3.1. (Riadiaci pokyn pre systémy mechanicky kotvených pružných strešných hydroizolačných povlakov).

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

BALENIE

Dosky MONROCK MAX E sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Veľkoformátové dosky Monrock MAX E (označení GF – grand formát) sú dodávané na paletách zabalených do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
501200200057,6
601200200048
701200200038,4
801200200036
901200200031,2
1001200200028,8
1101200200026,4
1201200200024
1301200200021,6
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8
1701200200016,8
1801200200014,4
1901200200014,4
2001200200014,4
2201200200012
2401200200012
2501200200012

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

VlastnosťOznačenieHodnotaJednotkaNorma
Trieda reakcie na oheň - A1 - STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,039 W.m-1.K-1 STN EN 12667, 12939
Faktor difúzneho odporu μ 1 - DIN EN 12086
Rozmerová stabilita pri určenej teplote  DS(T+)

≤ 1

 %

EN 1604 

Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti 

 DS (TH)  ≤ 1  %  EN 1604

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % hodnota pre hornú vrstvu dosky

 σ10  ≥ 70  kPa STN EN 826

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % -hodnota pre dvojvrstvovú dosku

σ10 ≥ 40 kPa STN EN 826
Pevnosť v ťahukolmo na dosku  σmt  10 kPa  STN EN 1607
Bodové zaťaženie  Fp 650*  STN EN 12430
Merná tepelná kapacita  cp  840  J.kg-1.K-1 STN 73 0540
Krátkodobá nasiakavosť  Wp  ≤ 1  kg.m-2 STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosť   Wlp  ≤ 3  kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou ťažou - max. 1,337   kN.m-3 STN EN 1991-1-1
Bod tavenia tt > 1000 °C DIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0168/09/P 

 

Centrum stavebného inženierstva  (CSI) a.s. Praha
Systém riadenia kvality

ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém strarostlivosti o životné prostredie

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha   

*Pre vrchnú vrstvu dosky platí PL(5)700 

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

 *pre vrchnú vrstvu platí: CS(10)70

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.