Šikmé strechy a podkroviaFasády prevetrávané 

Popis výrobku

Mäkká a ľahká doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojená organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Doska ROCKMIN PLUS je určená pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie v oblasti vonkajších konštrukcií - šikmých striech, podkroví, vnútorných konštrukcií - stropov, podláh medzi trámy alebo vankúše, deliacich stien, priečok, podhľadov a ďalších bez mechanického zaťaženia izolačnej výplne. Možnosť použiť do C kaziet a prevetrávaných fasád, za predpokladu, že v projekte nie sú definované iné špecifikácie.

Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky ROCKMIN PLUS sú komprimované a balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Komprimované balíky sa kladú na nevratnú drevenú paletu o rozmere 2,2 x 1,2 m. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie. Palety sa skladujú v jednej vrstve.

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
40610100010,98329,4
50610100010,98329,4
6061010009,15274,5
7061010007,32219,6
8061010007,32219,6
10061010006,1183
12061010004,88146,4
14061010004,27128,1
15061010003,66109,8
16061010003,66109,8
18061010003,0591,5
20061010003,0591,5

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,037W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Faktor difúzneho odporuμ1 STN EN 73 0540
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosťWlp ≤ 3kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 0,304kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0363/13/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531 British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 British Standards Institution (BSI), Londýn

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.