Šikmé strechy a podkroviaStropy garáží, pivníc, prejazdovFasády prevetrávané 

Popis výrobku

Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojená organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Dosky ROCKTON sú určené pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie vnútorných konštrukcií – deliacich priečok s vyššími nárokmi na akustické vlastnosti, vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád – s kotvením kotvami a na tŕne, pre vloženie do sendvičového muriva – s kotvením spínacími sponami, do prevetrávaných šikmých striech a striech s nadkrokvovým zateplením systému TOPROCK.

Vlastnosti kamennej vlny ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky ROCKTON sú balené do polyetylénové fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Balíky sa kladú na nevratnú drevenú paletu o rozmere 2,2 x 1,2 m. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie. Palety sa skladujú v jednej vrstve.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
4061010009,15183
5061010007,32146,4
6061010006,1122
8061010003,6691,5
10061010003,6673,2
12061010003,0561
14061010002,4448,8
15061010002,4448,8
16061010001,8345,75
18061010001,8336,6
20061010001,8336,6
5062510007,5150
6062510006,25125
8062510003,7593,75
10062510003,7575

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,035W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Faktor difúzneho odporuμ1 STN EN 73 0540
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosťWlp ≤ 3kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 0,491kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0363/13/P Centrum stavebného inžinierstva (CSI) a.s. Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 British Standards Institution (BSI), Londýn

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Deklarované vlastnosti ROCKTON

 Hrúbka (mm)  Kód výrobku
 40 - 49  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
 50 - 99  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1
 100 - 200  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1

Zvuková pohltivosť podľa EN 13162

Hrúbka (mm) Hodnota
50 - 99 0,75
100 - 200 0,95

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.