Popis výrobku

Konštrukčná tuhá doska z kamennej vlny je v celom objeme homogénna a je spájaná organickou živicou a hydrofobizovaná. ROOFROCK 30 E sa vyznačuje zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Oblasť použitia

Doska ROOFROCK 30 E je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie plochých striech. Doska je určená pre ukladanie izolačných dosiek v dvoch alebo viacerých vrstvách a v kombinácii so spádovým systémom ROCKFALL. Dosky je možné použiť do strešných skladieb mechanicky ukotvených, lepených a zaťažovaných, kedy doska tvorí spodnú vrstvu (vrstvy) v strešnom súvrství. Dosky je možné použiť ako výplňové izolácie do konštrukcií atík, svetlíkov apod.

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň     - A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD 0,036 W.m-1.K-1
Rozmerová stabilita pri určenej teplote  DS(70,-)  ≤ 1 %
Rozmerová stabilita za určených teplotných a vlhkostných podmienok  DS(70,90) ≤ 1 %
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %  CS(10)  30 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo na doskumt )  TR  7,5 kPa
Bodové zaťaženie (Fp)  PL(5) 300 N
Krátkodobá nasiakavosť  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlhodobá nasiakavosť   WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difúzneho odporu   (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zaťaženia

 max. 1,00 kN.m-3
Certifikát

1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0097/08/P; 1390-CPR-0444/16/P

Systém riadenia kvality ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531
Systém strarostlivosti pre životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód výrobku

MW-EN 13162-T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1  

BALENIE

Veľkoformátové dosky ROOFROCK 30 E (1 200 x 2 000 mm) sú dodávané v paletovom transportnom balení v polyetylénovej fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
501200200057,6
601200200048
701200200038,4
801200200036
901200200031,2
1001200200028,8
1101200200026,4
1201200200024
1301200200021,6
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8
1701200200016,8
1801200200014,4
1901200200014,4
2001200200014,4

Informácie uvedené v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom k neustálemu vývoju materiálov môže dochádzať ku zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.