Ploché strechy 

Spádový systém ROCKFALL obsahuje:rockfall vid

  • ROCFALL spádové a podkladné dosky
  • ROCKFALL dvojspádové kliny
  • ROCKFALL protispádové dosky  

Ukážka spádovania plochej strechy systémom ROCKFALL - animačné video

  

DVOJSPÁDOVÉ KLINY ROCKFALL  

Systémovo slúžia k vytvoreniu spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku zrážkovej vody k strešným vpustom. 

 

ROCKFALL spádové dosky SDDľžka(mm) Šírka (mm)Spád po dľžke Hrúbka (mm)
ROCKFALL SD 20-40 mm  1 000  1 200 2%  20-40
ROCKFALL SD 40-60 mm  1 000  1 200 2%  40-60
ROCKFALL SD 60-80 mm  1 000  1 200 2%  60-80

ROCKFALL SD 30-60 mm

 1 000  1 200 3%  30-60

ROCKFALL SD 60-90 mm

 1 000  1 200 3%  60-90

ROCKFALL podkladná deska P

 1 000  1 200    60 mm

pd

   

 

ROCKFALL protispádové dosky PD

Rozmer dosky (mm)

Spád 0,5/1m (mm)

Hrúbka(mm) 

ROCKFALL PD 0-50/0,5 m 500 x 1 200  500 spád  0-50
ROCKFALL PD 0-50/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-50
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m 500 x 1 200  500 spád  0-60

ROCKFALL PD 0-60/1 m

1 000 x 1 200  1 000 spád  0-60

ROCKFALL PD 0-80/0,5 m

500 x 1 000  500 spád  0-80
ROCKFALL PD 0-80/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-80

ROCKFALL PD 0-100/0,5 m

500 x 1 000  500 spád  0-100 
ROCKFALL PD 0-100/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-100

pd1              pd0,5

 spád na 1 m                                                                spád na 0,5 m

Protispádové dosky ROCKFALL sú vyrábané na základe priania zákazníka a neplatia pre nich štandardné obchodné podmienky.

 

ROCKFALL atikové kliny AKDľžka (mm) Rozmery(mm)
ROCKFALL AK 50 x 50  1 200  50 x 50
ROCKFALL AK 100 x 100  1 200  100 x 100

 ak

Atikové kliny ROCKFALL sú vyrábané na základe priania zákazníka a neplatia pre nich štandardné obchodné podmienky.

Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre ploché strechy.

Technické parametre - prvky spádového systému ROCKFALL

ParameterOznačenieHodnotaJednotkaNorma
Trieda reakcie na oheň - A1 - STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,040 W.m-1.K-1 STN EN 12667
Napätie v tlaku pri stlačení 10 % σ10 70 kPa STN EN 826
Pevnosť v ťahu kolmo k doske σmt 15 kPa STN EN 1607
Bodové zaťaženie  Fp 650  N STN EN 12430
Krátkodobá nasiakavosť Wp ≤ 1 kg.m-2 STN EN 1609
Dĺhodobá nasiakavosť Wlp ≤ 3 kg.m-2 STN EN 12087

ES certifikát zhody

1390-CPR-0452/16/P ; 1415-CPR-3-(C-7/2010) 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.