Popis výrobku

Špeciálna polotuhá doska z kamennej vlny s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou je spojená organickou živicou a v celom objeme hydrofobizovaná.. Horná tuhá vrstva dosky zabezpečuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu a je na povrchu označená nápisom.

Oblasť použitia

Dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL sú určené pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie vonkajších obvodových kazetových stien s najvyššími nárokmi na tepelnoizolačné vlastnosti kazetových stien, prípadne pre vnútorné konštrukcie – deliace kazetové priečky s vyššími nárokmi na akustické vlastnosti. Doska je pre potreby aplikácie do fasádnych kaziet opatrená jednostranným zárezom po dĺžke tak, aby došlo k jej čiastočnému predsadenie pred nos kazety. Týmto dochádza k podstatnej eliminácii tepelných mostov.

 VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE
ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD  0,035 W.m-1.K-1
Trieda pre toleránciu hrúbky  -  T3
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  0,5 kPa
Krátkodobá nasiakavosť  WS  ≤ 1 kg.m-2
Faktor difúzneho odporu  (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zaťaženia STN EN 1991-1-1

-  0,5 kN.m-3
Certifikát 1390-CPR-072/07/P; 1390-CPR-0102/08/P
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti pre životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Norma  EN 13162:2012+A1:2015
Kód značení výrobku MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
   

 

stalrock-max-rockprofil 

 

BALENIE

Dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL  sú dodávané v paletovom transportnom balení v polyetylénovej fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka izolácie(mm) 

 Dĺžka x šírka (mm)

Presah izolácie cez nos  kazety (mm)

Hĺbka kazety (mm) 

m2/balík

m2/paleta

 120 1000 x 605  40  80  3,025  48,4
 140  1000 x 605   40  100  2,42  38,72
 150  1000 x 605  40  110  2,42 38,72
 160  1000 x 605  40  120  1,815  36,30
 170  1000 x 605  40  130   1,815   29,04
 180  1000 x 605  40  140  1,22  29,04
 190  1000 x 605  40  150  1,22  29,04
 200  1000 x 605  40  160  1,22  29,04

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.