Podlahy 

Popis výrobku

Pásik z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojený organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaný.

Oblasť použitia

Okrajový pásik STEPROCK je určený pre použitie v oblasti plávajúcich podláh. Slúži k pružnému oddeleniu konštrukcie podlahy od zvislých stien a prestupov stropnou konštrukciou. Okrajový pásik Steprock minimalizuje akustické a tepelné mosty medzi plávajúcou podlahou a stenou.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

Balenie

Pásiky sú balené do kartónových krabíc.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie
12120100066

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,039W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0168/09/P  Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.