Podlahy 

Popis výrobku

Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Odporúčaná izolácia pre ľahké akustické plávajúce podlahy – systém AKUFLOOR® – pozri samostatný montážny návod. Doska Steprock HD je určená na stavebné tepelné a akustické izolácie ľahkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zníženie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Doska Steprock HD odoláva rovnomerne rozloženému tlaku, ktorý má byť roznášaný pomocou dvoch krížovo položených vrstiev nosných dosák (napr. podlahový sadrokartón, drevotrieskové, drevoštiepkové alebo cementotrieskové dosky).

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky Steprok HD sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
2060010007,2144
2560010004,8115,2
306001000696
4060010003,672
5060010002,457,6
6060010002,448

Neštandardné rozmery po dohode s Rockwool Slovensko, s.r.o.

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,039W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %σ1030kPaSTN EN 826
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosťWlp ≤ 3kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 2,140kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0168/09/P

1415-CPD-035-(C-7/2010)
 Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha

ÉMI, Budapešť
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2001 – certifikát č. 6001405

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Kód výrobku:

MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,-)-CS(10)30-SD25*-SD22**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

*pre dosky hr. 30 mm,  **pre dosky hr. 40 mm

 

 

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informace kontaktujte obchodných zástupcov.