Podlahy 

Popis výrobku

Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájanej organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Doska Steprock ND je určená na stavebné tepelné a akustické izolácie ťažkých plávajúcich podláh s požiadavkami na zníženie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Doska Steprock ND odoláva rovnomerne rozloženému tlaku, ktorý na ňu má byť roznášaný pomocou dostatočne tuhej betónovej nosnej roznášacej dosky (napr. armovaný betón) – pozri odporúčanie výrobcu alebo montážny návod.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky Steprock ND sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
2060010009,6134,4
2560010007,2115,2
306001000696
4060010004,867,2
5060010003,657,6
606001000348

Neštandardné rozmery po dohode s Rockwool Slovensko, s.r.o.

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,037W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %σ1020kPaSTN EN 826
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Dlhodobá nasiakavosťWlp ≤ 3kg.m-2 STN EN 12087
Zaťaženie stavby vlastnou tiažou max. 1,820kN.m-3 STN P ENV 1991-2-1
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
ES certifikát zhody 1390-CPD-0168/09/P

1415-CPD-035-(C-7/2010)
 Centrum stavebného inžinierstva (CSI)a.s. Praha

ÉMI, Budapešť
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2001 – certifikát č. 6001405

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Pozn.: Skladba podlahy musí byť prispôsobená podmienkam výrobcu alebo dovozcu nášľapnej podlahovej vrstvy. Pre úžitkové zaťaženie podlahy do 250 kg/m2 sa spravidla používa vrstva nosnej betónovej armovanej dosky s minimálnou hrúbkou 50 mm alebo anhydrit. V prípade pochybností o dostatočnej tuhosti je nutné toto konzultovať so statikom.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.