Šikmé strechy a podkroviaFasády prevetrávané 

Popis výrobku

Mäkký pás z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájanej organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaný, narezaný na dosky.

Oblasť použitia

Doska Superrock je určená na stavebné tepelné a protipožiarne izolácie vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád – s kotvením príchytkami a na tŕne, na vloženie do sendvičového muriva – s kotvením spínacími sponami, do prevetrávaných šikmých striech, do vnútorných konštrukcií – deliacich priečok s vyššími nárokmi na akustické vlastnosti. Možnosť použiť do C kaziet.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky Superrock sú dodávané výhradne po ucelených paletách balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
5061010009,15274,5
6061010007,32219,6
8061010006,1183
10061010004,88146,4
12061010004,27128,1
14061010003,66109,8
15061010003,0591,5
16061010003,0591,5
18061010002,4473,2
20061010002,4473,2

Neštandardné rozmery po dohode s Rockwool Slovensko s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRE
VlastnosťOznačenieHodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD  0,035 W.m-1.K-1
Trieda tolerancie hrúbky  --  T2
Krátkodobá nasiakavosť  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlhodobá nasiakavosť  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Faktor difúzneho odporu  (µ)  MU  1
Zvuková pohltivosť vážená w)   AW  0,75 pre hr. 50 až 99 mm
 0,95 pre hr. 100 až 200 mm

Zaťaženie stavby vlastnou váhou podľa STN EN 1991-1-1

 max. 0,373 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P 
Systém riadenia kvality   ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti o životné prostriedie   ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162
Kód výrobku  MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 pre hr. 50 až 99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 pre hr. 100 až 200 mm

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.