Šikmé strechy a podkrovia 

Popis výrobku

Mäkký a ľahký komprimovaný rolovaný pás z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojený organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaný.

Oblasť použitia

Pás TOPROCK SUPER je určený pre stavebné tepelné izolácie vnútorných konštrukcií - stropov, podláh medzi trámy alebo vankúše, podhľadov a ďalších, kde nevznikajú nároky na akustické vlastnosti a bez mechanického zaťaženia izolačnej výplne.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

Balenie

Pásy TOPROCK  SUPER sú zvinuté do rolí, komprimované a balené do polyetylénové fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie. Palety sa skladujú v jednej vrstve.  

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
100100050005100
120100045004,590
150100035003,570
16010003000360
180100025002,550
200100025002,550

Deklarované vlastnosti Toprock SUPER

Kód výrobku: MW-EN 13162-T2-WS-MU1

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Deklarovaný súčiniteľ tepeľnej vodivostiλD0,035W.m-1.K-1STN EN 12667, 12939
Krátkodobá nasiakavosť Wp≤ 1kg.m-2STN EN 1609
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
ES certifikát zhody 1390-CPD-0363/13/P Centrum stavebného inžinierstva (CSI) a.s. Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531 British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 British Standards Institution (BSI), Londýn

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.