Fasády prevetrávané 

Popis výrobku

A1

Polotuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou, spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextíliou (F). Horná tuhá vrstva zabezpečuje lepšiu odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Netkaná textília (rúno) – označenie F (fleece), pripojená k izolačnej doske alebo pomocou organického pojiva alebo lepidla, ktoré nezhoršuje triedu reakcie na oheň. Povrchová úprava je fixovaná na jednu alebo obe strany od hrany k hrane len po čelnej ploche. Textília môže mať štandardne farbu čiernu.

Oblasť použitia

Doska VENTI MAX F je určená pre stavebné tepelné a protipožiarne izolácie vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád – s kotvením príchytkami a na tŕne, na vloženie do sendvičového muriva – s kotvením spínacími sponami. Výrobky s povrchovou úpravou je možné použiť pre stavebné aplikácie tam, kde je nutné splniť nároky pri prevetrávaní konštrukcie, zvýšeniu mechanickej odolnosti povrchu izolácie, pri zabezpečení zvláštnych optických a estetických požiadaviek na izolácie.

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

BALENIE

Dosky VENTI MAX F balené do polyetylénové fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Balíky sa kladú na nevratnú drevenú paletu o rozmere 2,2 x 1,2 m a 2,4 x 1,2 m. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie. Palety sa skladujú v jednej vrstve.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
8060010003,690
10060010002,472
12060010002,460
14060010001,845
15060010002,448
16060010001,845
18060010001,836
20060010001,836

Neštandardné rozmery po dohode s ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD  0,034 W.m-1.K-1
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  0,5 kPa
Krátkodobá nasiakavosť  WS  ≤ 1 kg.m-2
Faktor difúzného odporu  (µ)  MU  1
Merná tepelná kapacita   cp  840 J.kg-1.K-1
Bod tavenia  tt  > 1000 °C

Zaťaženie stavby vlastnou váhou - STN EN 1991-1-1

 max. 0,564 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0296/11/P
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód výrobku MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW0,95-MU1
 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.