Popis výrobku

Doska z kamennej vlny je spájaná organickou živicou a je v celom objeme hydrofobizovaná. Dosky v hrúbkach od 30 do 70 mm sú vyrábané ako jednovrstvové dosky, v hrúbkách od 80 do 200 mm sú vyrábané s integrovanou dvojvrstvovou charakteristikou. Horná veľmi tuhá vrstva zabezpečuje lepšiu odolnosť proti mechanickému namáhaniu a prenikaniu vzduchu do izolácie z vetranej medzery fasády. Doska WENTIROCK má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Oblasť použitia

Doska WENTIROCK je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád s kotvením na tŕne, příchytky alebo držiaky izolácie. Izolacia je vhodná i na vloženie do sendvičového zdiva s kotvením pomocou spriahovacích kotev.

VLASTNOSTNÍ KAMENNEJ VLNY

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

ParameterOznačenieHodnota
Reakcia na oheň ČSN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD  0,033 W.m-1.K-1
Tolerancia hrúbky  -  T5
Rozmerová stabilita za určených teplotnýcha vlhkostných podmienok  DS(70,90)  ≤ 1 %
Krátkodobá nasiakavosť  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlhodobá nasiakavosť  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Zvuková pohltivosť  AW pre hr. 30-79 mm: 0,70 
Zvuková pohltivosť  AW pre hr. 80-200 mm: 0,95
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Certifikát  1390-CPR-0296/11/P
Systém riadenia jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti pre životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód značení výrobku

pre hr. 30 - 79 mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1

pre hr. 80-200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1

 

BALENIE

Dosky WENTIROCK sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Balíky sa kladú na nevratnú drevenú paletu o rozmere 2,2 x 1,2 m a 2,4 x 1,2 m. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie. Palety sa skladujú v jednej vrstve.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
306001000240
406001000180
506001000144
606001000120
80600100090
100600100072
120600100060
140600100045
150600100048
160600100045
180600100036
200600100036

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.