Popis výrobku

Conlit Ductrock 60 je ťažká a tvrdá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájanej organickou živicou (s povrchovou úpravou hliníkovou požiarne retardovanou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou). Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo. Druh dosky je označený potlačou na hliníkovej vystuženej fólii (EIS 60).

Oblasť použitia

Dosky Conlit Ductrock sú určené len pre protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej ochrany stavieb (nosné oceľové konštrukcie – stĺpy, nosníky, prievlaky betónových stropov, požiarne dvere a vráta, vzduchotechnické potrubia a pre požiarne odťahy – odvetranie stavieb).

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosť; rozmerová stálosť.

Balenie

Dosky sú balené voľne na palety do PE fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
601000150030

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Objemová hmotnosť ρa195kg.m-3STN EN 1602
Certifikát AO212/C5a/2012/0437b/P CSI Praha
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2000 – certifikát č. FM 60531 BSI Management Systems, Londýn
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.