Popis výrobku

Izoláciu tvoria lamely z kamennej vlny (minerálnej plsti) s prevažne kolmou orientáciou vlákien spájaných organickou živicou. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou (ALS).

Oblasť použitia

Na izoláciu rozvodov tepelných médií s veľkými priemermi, kotlov, zakrivených plôch apod. a na protipožiarne izolácie VZT potrubia v systéme PYROROCK. Kolmá orientácia vlákien rohože výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool 

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť  a odolnosť proti vlhkosti - rohož je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosť; tvarová stálosť.

Balenie

Rohože Larock 65 ALS se dodávajú vo zvitkoch zabalených do zmrštiteľnej PE fólie. Hmotnosť jedného zvitku nepresahuje 20kg. Okrem jednotlivých zvitkov je možné dodať 20 zvitkov jednej veľkosti na palete v PE prebale (balenie ROCKPACK). Rohože Larock 55 ALS musia byť dopravované v krytých dopravných prostriedkoch za podmienok vylučujúcich ich navlhnutie alebo iné znehodnotenie. Skladujú sa v krytých priestoroch nastojato.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) m2/balenie
4010005

Neštandardné a v tabuľke neuvedené rozmery výrobkov po dohode s ROCKWOOL Slovensko, s.r.o.

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Objemová hmotnosť ρa65 / tl. ≤ 60 mm
60 / tl. > 60 mm
kg.m-3STN EN 1602
Maximálna prevádzková teplota  660*°Cp rEN 14607
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
Certifikát 204/C5/2009/070-037548

204/C5/2009/070-037556
 TZÚS-Praha, Autorizovaná osoba č.204
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2000 - certifikát č. FM 60531

ISO 9001:2008 – certifikát č. VNA0005496
 BSI Management Systems, Londýn

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť

Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

*Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Závislosť tepelnej vodivosti λm* na strednej teplote tm

tm                       (°C)    50   100   150   200   250   300
λm         (W.m-1.K-1)   0,040  0,050  0,056  0,076  0,084  0,110

norma STN EN 993-14
*Orientačné hodnoty λm stanovené výpočtom.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.