Popis výrobku

Doska z kamennej vlny je spájaná organickou živicou a je v celom objeme hydrofobizovaná.

Oblasť použitia

Doska ROCKLIT je určená pre utesnenie prestupov v požiarne diliacich konštrukciach (steny, stropy), pre protipožiarne upchávky. Doska je vhodná jako izolačná vložka do protipožiarnych vrát a dverí.

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Rozmerová stálosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter

Označenie

Hodnota

Reakcia na oheň

  -

 A1

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti

 λD

 0,042 W.m-1.K-1

Trieda tolerancie hrúbky

 -

 T4

Pevnosť v ťahu kolmo na dosku

 TR

 σmt ≥ 7,5 kPa

Krátkodobá nasiakavosť

 WS

 ≤ 1 kg.m-2

Faktor difúzneho odporu  (µ)

 MU

 1

Certifikát

 1390-CPR-0072/07/P

Systém riadenia kvality

 ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531

Systém strarostlivosti pre životné prostredie

 ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

Kód značení výrobku

MW-EN 13162-T4-TR7,5-WS-MU1

Nominálna objemová hmotnosť

 > 150 kg/m3

Bod tavenia

 > 1 000 °C

BALENIE

Dosky ROCKLIT sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie
6060010002,4

 

Informácie uvedené v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom k neustálemu vývoju materiálov môže dochádzať ku zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.