Popis výrobku

Izoláciu tvoria hydrofobizované lamely z kamennej vlny (minerálnej plsti) s prevažne kolmou orientáciou vlákien spájaných organickou živicou. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenou mriežkou (ALS), na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou.

Oblasť použitia

Pre izolácie rovinných a zakrivených plôch rozvodov vzduchotechniky a klimatizácie, sušiacich komôr alebo iných plechových stien a prvkov s hladkým povrchom a pod. do maximálnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepením. Kolmá orientácia vlákna vo výrobku výrazne zvyšuje odolnosť pri zaťažení a stálosť pevnostných parametrov. Teplota povrchu pri aplikácii nesmie býť nižšia než +10 °C, lepiť je možné k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, hrdze a iných nečistôt.

VLASTNOSTNI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti - rohož je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosť; rozmerová stálosť.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE
ParameterHodnota
Reakcia na oheň A2-s1,d0
Stredná objemová hmotnosť 40 kg.m-3
Najvyššia prevádzková teplota max. +50°C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Norma  ČSN EN 14303
Certifikát  1390-CPD-0342/12/P
Systém riadenia jakosti  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti o životné prostredie

 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1;

 ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

*Platí pre samolepiacu vrstvu. Teplota na vonkajšej strane (na strane povrchovej úpravy) nesmie presiahnuť 100 °C.   

 Súčiniteľ tepelnej vodivosti 

Teplota [°C]               10  20 30  40 50
λ [W.m-1.K-1]*

0,038

 0,040 0,042  0,044  0,048

*podľa normy STN EN 12667

BALENIE

Rohože KLIMAFIX sa dodávajú v roliach zabalených do zmrštiteľnej PE fólie, zabalené na palate v PE prebale. Hmotnosť jednej role nepresahuje 20 kg. Skladovanie po max. dobu 6 mesiacov. Výrobky sa nedoporučuje skladovať v zimnom období mimo temperované priestory.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) m2/balenie
20100010
3010008
4010006
5010005

Neštandardné a v tabuľke neuvedené rozmery výrobkov po dohode s ROCKWOOL Slovensko s.r.o. Na želanie a po predchádzajúcej dohode s ROCKWOOL Slovensko s.r.o. možno dodať v AS kvalite podľa AGI Q 135.  

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.