Opis výrobku

Izoláciu tvoria hydrofobizované lamely z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou vlákien. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou (ALS).  

Oblasť použitia  

Rohože Larock 40 ALS sú určené pre tepelnú a akustickú izoláciu technických zariadení budov:

  • rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie,
  • rozvody tepla a teplej vody,
  • ostatné rozvody a telesá TZB,
  • nádrže, bojlery,  zásobníky TZB,
  • potrubia.
      

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool 

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť  a odolnosť proti vlhkosti - rohož je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosť; tvarová stálosť.

Technické parametre
ParameterHodnota
Reakcia na oheň A1
Najvyššia prevádzková teplota max. 250 °C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Norma  ČSN EN 14303
Certifikát  1390-CPD-0342/12/P
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti o životné prostredie

 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1;

 ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

*Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

 

Součinitel tepelné vodivosti 

Teplota [°C] 10  50 100  150 200   250
λ [W.m-1.K-1]*

0,038    

 0,050 0,061  0,076  0,096  0,118

*dle normy ČSN EN 12667

Balenie

Rohože Larock 40 ALS se dodávajú vo zvitkoch zabalených do zmrštiteľnej PE fólie. Hmotnosť jedného zvitku nepresahuje 20kg. Okrem jednotlivých zvitkov je možné dodať 20 zvitkov jednej veľkosti na palete v PE prebale (balenie ROCKPACK). Rohože Larock 40 ALS musia byť dopravované v krytých dopravných prostriedkoch za podmienok vylučujúcich ich navlhnutie alebo iné znehodnotenie. Skladujú sa v krytých priestoroch nastojato.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
2010001000010240
30100080008192
40100060006144
50100050005120
6010004000496
8010003000372
100100025002,560

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.