Popis výrobku

Potrubné izolačné puzdro z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájené organickou živicou. Puzdro má tvar dutého pozdĺžne deleného valca. Puzdro má na povrchu nalepenú hliníkovú fóliu vystuženú sklenenou mriežkou s označením názvu výrobku a rozmeru puzdra na povrchu fólie. Fólia zvyšuje mechanické vlastnosti puzdra, znižuje tepelné straty a zlepšuje estetický vzhľad. Puzdro má na pozdĺžnom spoji presah fólie so samolepiacou páskou pre dokonalé uzatvorenie puzdra, ktorá ale nenahrádza nosné spoje. V súlade so štandardom v krajinách EÚ odporúčame stiahnuť potrubné izolačné puzdro v priečnom smere (po obvode) hliníkovou samolepiacou ALS páskou alebo drôtom na troch miestach na bežný meter dĺžky puzdra.

OBLASŤ POUŽITIA

Potrubné puzdra ROCKWOOL 800 sú určené pre:

  • tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody, tepelných uzlov
  • akustické  izolácie potrubia.

Nízky obsah chloridov zamedzuje vzniku korózie nerezovej ocele (AS kvalita).

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – puzdro je v celom objeme hydrofobizované; paropriepustnosť; rozmerová stálosť.

BALENIE

Potrubné puzdra ROCKWOOL 800 sú balené do kartónových krabíc o rozmere 1 020 × 392 × 391 mm s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Kartónové krabice sa kladú na nevratnú drevenú paletu o rozmere 1 200 x 800 x 2 160 mm. Palety sa skladujú v jednej vrstve.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU

ParameterOznačenie Hodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1   A2L-s1,d0
Stredná bjemová hmotnosť  ρa 100 kg.m-3
Maximálna prevádzková teplota  ST (+) max. 250 °C *
Krátkodobá nasiakavosť  WS

Wp ≤ 1 kg.m-2

Ekvivalentná difúzna hrúbka  MV 2 sd ≥ 200 m
Množstvo  vo vode rozpustných chloridových iónov  CL ≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)
Certifikát 0751-CPR.2-010.0-070751-CPR.2-010.0-07

Systém riadenia kvality

ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 
Norma  ČSN EN 14303ČSN EN 14303
Kód značenia výrobku MW-EN 14303-T9(T8 pro D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

*Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť  100 °C.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Teplota [°C] 10  50 100  15
λ [W.m-1.K-1]

0,033

 0,037 0,044 0,052

 

BALENIE V KARTÓNOVEJ KRABICI

Vnútorný priemer púzdra (mm)         Hrúbka izolačnej vrstvy (mm)
  20    30    40   50   60  70    80 100 
            Počet bm v kartóne
                      15  48  25   -   -    -   -   -   -
                      18  42  25   -   -    -   -   -   -
                      22  36  20  13   -    -   -   -   -
                      28  30  20  12   -    -   -   -   -
                      35  25  16   9   7    -   -   -   -
                      42  20  12   9   6    -   -   -   -
                      48  16  12   9   6    -   -   -   -
                      54  16  10   8   5    -   -   -   -
                      60  12   9   6   5   4    -   -   -
                      64  12   9   6   4   1   -   -   -
                      70     8   5   4   1   1   -   -
                      76      7   5   4   1   1   -   -
                      89

 

  6   4   1   1   1   1   1
                     108     4   1   1   1   1   1   1
                     114     4   1   1   1   1   1   1
                     133     1   1   1   1   1   1   1
                     140     1   1   1   1   1   1   1
                     159         1   1   1   1   1
                     169         1   1   1   1   1

 

Rozmery kartónu: 1 020 × 392 × 391 mm   

BALENIE NA PALETE 

Vnútorný priemer púzdra (mm)         Hrúbka izolačnej vrstvy (mm)
  20    30    40   50   60  70    80 100 
            Počet bm v kartóne
                      15  576  300   -   -    -   -   -   -
                      18  504  300   -   -    -   -   -   -
                      22  432  240  156   -    -   -   -   -
                      28  360  240  144   -    -   -   -   -
                      35  300  192  108  84    -   -   -   -
                      42  240  144  108  72    -   -   -   -
                      48  192  144  108  72    -   -   -   -
                      54  192  120   96  60    -   -   -   -
                      60  144  108   72  60  48   -   -   -
                      64  144  108   72  48  36   -   -   -
                      70     96   60  48  33  26   -   -
                      76      84   60  48  30  25   -   -
                      89

 

  72  48  33  27  22  19  12
                     108     48   33  27  23  19  16  11
                     114     48   32  25  20  17  15  11
                     133     32   25  24  17  15  12  10
                     140     30   24  20  16  14  12   9
                     159        16  14  12  11   8
                     169        16  12  11  10   8

 

Rozmery palety: 1 200 × 800 × 2 160 mm

Informácie uvedené v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom k neustálemu vývoju materiálov môže dochádzať ku zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.