Popis výrobku

Doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, hydrofobizovaná v celom objeme.

Oblasť použitia

Dosky Techrock 40 je možné použiť pre izoláciu technologických zariadení (kotlov, nádrží a výmenníkov, vzduchotechnických potrubí, atď.).

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť  - dosky sú v celom objeme hydrofobizované; paropriepustnosť; tvarová stálosť.

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHROCK 40 ALS
ParameterHodnota
Reakcia na oheň A1
Objemová hmotnosť 40 kg.m-3
Najvyššia prevádzkova teplota max. 250 °C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250
Merná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1
Bod tavenia  ›1000°C
Norma  STN EN 14303
Certifikát  1415-CPR-6-(C-41/2012)
Systém riadenia kvality  ISO 90001:2008 - certifikát č. VNA0005496 
Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1
*Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Teplota [°C] 10 100  250
λ [W.m-1.K-1]*

0,037 

0,054  0,106

*dle normy STN EN 12667 

Balenie

Dosky Techrock 40 ALS sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Na palete sa nachádza 8 ks balíkov v PE fólii. Toto balenie je určené pre vonkajšie skladovanie.

 

 

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
4060010007,572
606001000648
8060010004,838,4
10060010003,628,8

 

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.