Popis výrobku

Doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojená organickou živicou, hydrofobizovaná v celom objeme, s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextíliou (F).

OBLASŤ POUŽITIA

Dosky TECHROCK 40 FB1 je možné použiť pre tepelnú a akustickú izoláciu technických zariadení budov.


Oblasť použitia: 

  • vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
  • absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach. 

Dosky s povrchovou úpravou je možné použiť pre technické aplikácie tam, kde se musia splniť nároky na akustické vlastnosti, najmä absorbciu zvuku, filtrovanie vzduchu, zvýšenie mechanickej odolnosti povrchu izolantu, pri zabezpečení zvláštnych optických a estetických požiadaviek na izolácie. Na strane netkanej sklotextílie je najvyššia dovolená teplota povrchu +100 °C (daná zaručenou súdržnosťou štandardných lepidiel).
Dosky TECHROCK 40 je možné po konzultácii dodať aj s obojstrannou povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB2). 

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – rohož je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Zlepšenie povrchových mechanických vlastností (odolnosť v tlaku, odpor proti penetrácií). Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Tvarová stálosť. Zabezpečenie čistoty prostredia. Optický vzhľad, textúra a farba povrchu.

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHROCK 40 FB1
ParameterHodnota
Reakcia na oheň A1
Stredná objemová hmotnosť 40 kg.m-3
Najvyššia prevádzkova teplota max. 400 °C
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)400-WS1
Norma  STN EN 14303
Certifikát  1390-CPD-0338/12/P
Systém riadenia jakosti  ISO 90001:2008 - certifikát č. CZ002279-1 
Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Teplota [°C] 50 100  150  200  250  300  350  400
λ [W.m-1.K-1]*

0,042  

0,054  0,069  0,086  0,106  0,131  0,160  0,192

*podľa normy STN EN 12667   

 

BALENIE

Dosky Techrock 40 FB1 sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Sú dodávané na paletách.  

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
501000120057,6
601000120048
801000120036
1001000120028,8

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.