Popis výrobku

Doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spojená organickou živicou, hydrofobizovaná v celom objeme, s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextíliou (F).

OBLASŤ POUŽITIA

Dosky Techrock 60 FB1 je možné použiť pre tepelnú a akustickú izoláciu technických zariadení budov.
Oblasť použitia: 

  • vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
  • absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach. 

Dosky s povrchovou úpravou je možné použiť pre technické aplikácie tam, kde se musia splniť nároky na akustické vlastnosti, najmä absorbciu zvuku, filtrovanie vzduchu, zvýšenie mechanickej odolnosti povrchu izolantu, pri zabezpečení zvláštnych optických a estetických požiadaviek na izolácie. Na strane netkanej sklotextílie je najvyššia dovolená teplota povrchu +100 °C (daná zaručenou súdržnosťou štandardných lepidiel).
Dosky Techrock 40 je možné po konzultácii dodať aj s obojstrannou povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou (FB2). 

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – rohož je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Zlepšenie povrchových mechanických vlastností (odolnosť v tlaku, odpor proti penetrácií). Zvuková pohltivosť. Paropriepustnosť. Tvarová stálosť. Zabezpečenie čistoty prostredia. Optický vzhľad, textúra a farba povrchu.

TECHNICKÉ PARAMETRE TECHROCK 60 FB1
ParameterHodnota
Reakcia na oheň A1
Stredná objemová hmotnosť 60 kg.m-3
Najvyššia prevádzkova teplota max. 560 °C
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)560-WS1
Norma  STN EN 14303
ES certifikát shody  1390-CPD-0338/12/P
Systém riadenia kvality  ISO 90001:2008 - certifikát č. CZ002279-1 
Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W.m-1.K-1]*

Teplota  [°C] 50 100  150  200  250  300  350  400 500   560
λ

0,042  

0,049  0,059  0,070  0,085  0,103  0,122  0,147  0,203  0,244

*podľa normy STN EN 12667      

BALENIE

Dosky TECHROCK 60 FB1 sú uložené priamo na palate balenej do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.  

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/paleta
401200200072
501200200057,6
601200200048
801200200036
1001200200028,8