Popis výrobku

Doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, hydrofobizovaná v celom objeme.

Oblasť použitia

Dosky Techrock 80 je možné použiť pre izoláciu technologických zariadení (kotlov, nádrží a výmenníkov, vzduchotechnických potrubí, atď.). Polepená ALS fóliou je určená pre protipožiarne izolácie pravouhlých VZT potrubí – systém PYROROCK.

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool 

Tepelnoizolačné schopnosti; nehorľavosť – ochrana proti šíreniu požiaru; zvuková pohltivosť; vodoodpudivosť  - dosky sú v celom objeme hydrofobizované; paropriepustnosť; tvarová stálosť.

Balenie

Dosky sú balené v polyetylénovej fólii s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Môžu byť dodané i na paletách.

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie
4060010007,2
5060010006
6060010004,8
8060010003,6
10060010003
12060010002,4
14060010001,8
16060010001,8
18060010001,2

Neštandardné rozmery po dohode s ROCKWOOL Slovensko, s.r.o.

 

Technické parametre
VlastnosťOznačenie PopisJednotka Norma
Trieda reakcie na oheň  A1  STN EN 13501-1
Objemová hmotnosť ρa80kg.m-3STN EN 1602
Maximálna prevádzková teplota  680°Cp rEN 14607
Merná tepelná kapacita cp840J.kg-1.K-1STN 73 0540
Bod taveniatt  > 1000°CDIN 4102
Certifikát 204/C5a/2010/070-040184


A-269/2007
 TZÚS Praha, Autorizovaná osoba č. 204

ÉMI, Budapešť, Maďarsko
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2001 – certifikát č. 6001405

ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť
Systém starostlivosti o životné prostredie ISO 14001:2004 – certifikát č. 196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

   

Závislosť tepelnej vodivosti λm* na strednej teplote tm

tm (°C)    50   100   200   300   400   500   600
λm (W.m-1.K-1)  0,040  0,056  0,072  0,109  0,152  0,194  0,226

norma STN EN 12667
*Orientačné hodnoty λm stanovené výpočtom. 
  

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.